Identity - Integration - Boundaries, EATA conferentie te Genève, 7-9 juli

De EATA-conferentie vindt dit jaar plaats in Genève van 7 tot 9 juli. Thema van de conferentie is Identity - Integratie - BoundariesJe kan je inschrijven voor hele conferentie of een dagticket kopen op http://eata2016.orgVermits VITA lid is van EATA, kunnen alle VITA-leden zich inschrijven aan 'member'-tarief. 

Grenzen aan autonomie - TA magazine 2016/2

VITA en NVTA geven samen een tijdschrift uit. Het tweede nummer van het TA-magazine is beschikbaar voor leden. Onder de titel Grenzen aan autonomie verkennen we de veranderende rol van opvoeders en onderwijskundigen. Je kan het tijdschrift lezen en downloaden op tamagazine.eu.

TA-magazine 2016/1: De grens voorbij

VITA en NVTA geven samen een tijdschrift uit. Het eerste nummer van het TA-magazine is beschikbaar voor leden. Onder de titel De grens voorbij verkennen we TA-perspectieven op immigratie en integratie. Je kan het tijdschrift lezen en downloaden op tamagazine.eu.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING & WORKSHOP AUTONOME TAAL - ZATERDAG 5 MAART 2016

Op zaterdag 5 maart 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering en de interactieve workshop 'Autonome taal' plaats.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals vorig jaar houden we het formele vzw-deel over de financiële afrekening van het boekjaar en het activiteitenverslag eerder kort. Nadien ligt de focus op de resultaten van de ledenbevraging en op het samen met de leden plannen maken voor onze vereniging. Heb jij ideeën over de weg die VITA best inslaat, brainstorm dan met ons mee!

Je vindt hier:

WORKSHOP AUTONOME TAAL

Sonja Rosseau-De Raeymaekers (CTA-P / CTA-E) begeleidt de interactieve workshop rond Autonome taal.

Hoe uit je script blijven met Autonome Taal?  Het beeld dat je hebt over jezelf, de anderen en de wereld, kun je aansturen via je Taal.  Wanneer je Autonome Taal spreekt, neem je de verantwoordelijkheid voor je gedachten, gevoelens en gedragingen.

Wat leren we van Berne, de Gouldings enTaibi Kahler over Autonome Taal?

Je ontvangt voor deze workshop een deelname-attest voor 3 uur additionele professionele training.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer?  zaterdag 5 maart 2016

Algemene Ledenvergadering: 10u00 - 12u30 (onthaal vanaf 9u30)

Workshop Autonome taal: 13u30 - 16u30

Waar?       Esperantohuis – Frankrijklei 140 – 2000 Antwerpen

Prijs?        Algemene ledenvergadering: gratis 

       Workshop Autonome taal: 15 € leden en 25 € voor niet-leden

Blijf je ook voor de workshop Autonome Taal, dan kan je een baguette én soep bestellen bij VITA tegen de prijs van 6 euro. Je kan op de middag ook iets gaan eten in een van de vele eetgelegenheden in de buurt van het Esperantohuis.

Hoe word ik CTA? Bekijk deze infographic

In de laatste Strook staat op pagina 22 een infographic die toont hoe je een Certified Transactional Analyst kan worden. 

Deze werd in kleur gemaakt, maar kon enkel in zwart-wit worden gedrukt.

De STROOK-redactie wil deze infographic ook graag in kleur ter beschikking stellen aan alle leden.

Vandaar dat je die hier kan downloaden