Dramadriehoek

Met de dramadriehoek, een TA-concept ontwikkeld door Steve Karpman, kan je patronen en blokkades in communicatie  opsporen. De dramadriehoek kent drie posities: de Aanklager, de Redder en het Slachtoffer. Deze drie posities zijn complementair en versterken elkaar.

Dramadriehoek3

Kenmerkend voor de Dramadriehoek is dat de rollen zuigkracht op elkaar uitoefenen: de rollen vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Stapt iemand in een positie van Redder, dan wordt de andere persoon uitgenodigd in Slachtoffer of Aanklager. Gesprekken binnen de Dramadriehoek leveren conflicten, teleurstelling en frustratie op én het gevoel door de andere niet werkelijk gehoord en gezien te worden. Geen van de partijen heeft het gevoel echt serieus genomen te worden. 

Vaak heb je in de Dramadriehoek een favoriete positie. Het is de rol die je als kind spontaan innam als er zich problemen voordeden. Kom je als volwassene onder druk te staan, dan stap je het makkelijkst opnieuw in deze gekende positie. Als je in de Dramadriehoek stapt, reageer je soms meer op het verleden dan op de situatie in het hier-en-nu.

Gelukkig hoef je niet in de dramadriehoek te blijven hangen. Je kunt eruit stappen - en dus in de winnaarsdynamiek stappen - door onder meer: